Výzva na predkladanie ponúk:
Zvýšenie zamestnanosti podporou podnikania a inovácií v spoločnosti PAVLIČKO, s.r.o. – Prístavba dielni Osikov

Prílohy:

 

Dátum zverejnenia: 27.04.2021