STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Firma PAVLIČKO, s.r.o.  si získala pevné miesto na trhu stavebných prác prevažne v oblasti východoslovenského regiónu. Zameriavame sa na komplexné dodávky stavieb pre investorov, pričom naším produktom je v kvalite a v termíne odovzdané dielo. Ponúkame skúsených a pravidelne školených pracovníkov.

Predmetom našej stavebnej činnosti je realizácia týchto stavieb:
Zemné práce

Búracie práce (demolácie objektov)
Revitalizácia centier miest a obcí
Realizácia mostných objektov
Multifunkčné ihriská
Regulácie tokov a riek
Pozemné a  Inžinierske stavby

Kontaktujte nás